Pedagogiskt arbete, elevbok
Prova

Pedagogiskt arbete, elevbok

Bok
Privatkund? Läs mer här

Pedagogiskt arbete är ett läromedel för kursen med samma namn. Det har en tydlig koppling till kursplanen. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Pedagogiskt arbete innehåller nio teman:
Pedagogiska verksamheter
Barn är olika
Lek och lärande
Lagar och regler
Den demokratiska värdegrunden
Arbetsmiljö och säkerhet
Planera och genomföra
Uppföljning och dokumentation
Pedagogens roll

Läromedlet tar upp allt ifrån lagstiftning och barns rättigheter till planering, genomförande och dokumentation av pedagogiska aktiviteter. Pedagogiskt arbete behandlar frågor som: Vad är en bra pedagog? Varför är leken en viktig del i barns uppväxt och lärande? Hur kan man planera en pedagogisk verksamhet så att den tillgodoser alla barns behov? Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor underlättar inlärningen.

Pedagogiskt arbete i korthet:
• ett läromedel med tydlig kursanpassning
• lärarhandledning och lärarwebb innehåller inspirerande extramaterial

 • Artikelnr: 40675774
 • Sidor: 224
 • Upplaga: 1.7
 • Utgivningsår: 2012
 • Extramaterial
 • Recensioner

   

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 12122036

  Lektör: Eva Pennegård

   

   

  Boken Pedagogiskt arbete är ett läromedel för gymnasiekursen med samma namn. Den består av nio kapitel alla med samma struktur, en kort inledande text från en praktiksituation, några fördjupande diskussionsfrågor, därefter fakta om ämnet och avslutningsvis en sammanfattning, instuderingsfrågor och uppgifter. I slutet av boken finns dessutom en kortare ordlista med förklaringar till områdesspecifika ord. Innehållet är mycket grundläggande och består av baskunskaper för den som är intresserad av eller ska utbildas i pedagogiskt arbete. Det är inte en bok som man försjunker i och läser från pärm till pärm utan den är tydligt upplagd för att fungera som underlag i lektioner där läsaren fördjupar sina kunskaper från boken tillsammans med kurskamrater och lärare. Upplägget känns genomarbetat och för syftet bra och den tilltalande färgglada formgivningen som blandar löpande texter, bilder, punktlistor och inramade
  faktarutor förstärker det intrycket.