Socialt arbete, elevbok
Prova

Socialt arbete, elevbok

Av Tove Phillips
Bok
Privatkund? Läs mer här

Socialt arbete är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Socialt arbete innehåller nio teman:
Socialpolitik
Sociala frågor
Sociala aktörer
Sociala verksamheter
Lagar och regler
Arbetsmiljö
Arbetsuppgifter inom socialt arbete
Yrkesroll och ledarskap
Mötet med människan

Socialt arbete är ett lättillgängligt läromedel som ger en grundlig genomgång av ämnet. Här behandlas allt ifrån socialpolitik och lagstiftning till planering, genomförande och dokumentation av arbete inom det sociala området. Läromedlet besvarar frågor som: Vilka lagar styr det sociala arbetet?  Hur bemöter man bäst människor i det sociala arbetet? Vilka platser kan man arbeta på och hur ser arbetsuppgifterna ut?

Socialt arbete i korthet:
• består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb
• är ett lättillgängligt läromedel som ger en grundlig genomgång av ämnet
• behandlar allt ifrån socialpolitik och lagstiftning till planering, genomförande och dokumentation av arbete inom det sociala området

  • Artikelnr: 40685216
  • Sidor: 224
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2013