Psykologi 1, lärarwebb, individlicens 12 mån

Psykologi 1, lärarwebb, individlicens 12 mån

Av Tove Phillips
Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn på både Vård-och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Psykologi 1 tar upp varierande teman: Teorier kring psykologi och förklarar de på ett lättillgängligt sätt. Redogör för självbilder och verklighetsuppfattning och hur de skapas och påverkas. Psykologi 1 visar även hur psykologin har vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar.

Psykologi 1, Lärarwebb ger dig möjlighet att individualisera undervisningen. Här finns lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor, förslag på uppgifter som kan användas i klassrummet, frågor på texten som kan användas som studiehjälp eller vid läxförhör. Dessutom finns här ”nödlektioner” när du behöver lite extra hjälp och inspiration samt digitala presentationer som är perfekta vid genomgångar av nya avsnitt eller som repetition.

Psykologi 1, Lärarwebb i korthet:
• underlättar och sparar tid för dig vid planerings- och bedömningsarbetet
• innehåller ett gediget lärarmaterial som breddar och fördjupar din undervisning

  • Artikelnr: 40679017
Psykologi 1

Psykologi 1 – för barn- och fritid och vård- och omsorg

Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn som ges på både barn- och fritidsprogrammet och inom vård- och omsorgsutbildningen. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel samt lärarhandledning.

Mer om serien