Iris Biologi 1, elevbok
Prova

Iris Biologi 1, elevbok

Bok
Privatkund? Läs mer här

Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder gör författaren biologin både lockande och inspirerande. Iris biologi består av elevbok och digitalt läromedel.

Iris Biologi 1, elevbok inleds med ett allmänt kapitel om hur biologin vuxit fram som vetenskap. Därefter behandlas ämnesområdena genetik, evolution, systematik, etologi och ekologi. I det avslutande kapitlet diskuteras individens och samhällets roll för att nå en hållbar utveckling.

Iris Biologi 1, elevbok i korthet:
• har ett pedagogiskt upplägg som tillåter flexibel planering
• är rikt illustrerad med förklarande bilder
• har ett modernt innehåll som lyfter aktuella forskningsrön
• förklarar naturvetenskapliga begrepp på ett enkelt och tydligt sätt

 • Artikelnr: 40675996
 • Sidor: 328
 • Upplaga: 1.8
 • Utgivningsår: 2012
 • Recensioner

   

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 12114293

  Lektör: Ylva Ericson

   

   

  Iris. Biologi 1 är kursbok till gymnasiets Biologi 1. Författaren Anders Eriksson har tidigare undervisat i naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet, men arbetar numera som läromedelsförfattare och naturfotograf. I den här boken kombinerar han välskriven och inspirerande text med massor av färgfotografier och förklarande figurer och illustrationer. Som komplement till brödtexterna finns flera faktarutor med fördjupande information. Alla texter är skrivna med ett enkelt och rättframt språk, och de många facktermerna förklaras direkt. Det första av bokens tio kapitel berättar om uppkomsten av ämnet biologi. Sedan följer resten av det som ingår i biologikursen, där eleverna får lära sig om bland annat genetik, olika former av liv och hur vi människor påverkar vår omvärld. I
  slutet av varje kapitel finns en sammanfattning, samt frågor där eleverna kan testa sig själva.
Iris biologi för gymnasieskolan

Iris biologi 

Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolans Biologi 1 och 2 i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder blir biologin både lockande och inspirerande. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel.

Mer om serien