Ledarskap och organisation, elevbok
Prova

Ledarskap och organisation, elevbok

Bok
Privatkund? Läs mer här

Ledarskap och organisation är ett läromedel för gymnasiet avsett för kursen med samma namn. Läromedlet finns i både tryckt och digital form. 

Ledarskap och organisation, elevbok innehåller sex avsnitt:
Vad är ledarskap
Organisation
Grupper och grupputveckling
Individen i organisationen
Kommunikation och konflikt
Strategi och strategiska processer

Ett intresseväckande läromedel där klassiska beskrivningar av ledarskap och organisation kompletteras med moderna tolkningar. Övningar bidrar till att aktivera eleverna och bjuder in till självreflektion och observationer, bland annat av skolan som organisation och hur ledarskapet utövas där.

Ledarskap och organisation i korthet:
• för gymnasiekursen Ledarskap och organisation
• intresseväckande
• läromedel som aktiverar eleven och bjuder in till självreflektion

 • Artikelnr: 40681430
 • Sidor: 208
 • Upplaga: 1.6
 • Utgivningsår: 2013
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 13123212

  Lektör: Uno Nilsson

   

  Denna lärobok, avsedd för gymnasiet, är rik både på exempel och teorier om ledarskap, chefskap och organisationer. Trots en något konstruerad språkdräkt förmår boken ändå väl beskriva de mekanismer som får samhällens hjul att rulla, inte sällan med historiska nedslag eller hänvisningar till antikens ideal. Mänskliga relationer är en av bokens utgångspunkter. Exemplen är layoutmässigt skrivna i avvikande typsnitt mot ljusbeige botten, och varje avsnitt avslutas med en frågekavalkad på ljusblå botten. Bildmaterialet känns välvalt, liksom skisser och bildtexter. Boken fyller väl sin uppgift att vara heltäckande inom ett komplicerat och multifokalt område. Avslutningens ordlista och litteraturhänvisningar borde kunna vara bredare. Med tanke på studienivå är boken ändå en pärla, lätt att hitta i via det utvecklade sakregistret, och att ha som personlig handbok i olika livets organisatoriska situationer också utanför utbildningssystemet.