Meta Dator- och kommunikationsteknik, instuderingsuppg
Prova

Meta Dator- och kommunikationsteknik, instuderingsuppg

Bok
Privatkund? Läs mer här

Meta Dator- och kommunikationsteknik är ett läromedel som behandlar grunderna i dator- och kommunikationsteknik och är avsett för detta gymnasieämne med ett speciellt fokus på kursen datorteknik 1a. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel och lärarwebb.

Meta Dator- och kommunikationsteknik Instuderingsuppgifter innehåller instuderingsuppgifter till faktaläromedlet Meta Dator- och kommunikationsteknik. Förutom persondatorns uppbyggnad och hur datorer kommunicerar med varandra tas också flera andra teknikområden upp. Bland annat mobiltelefoni och industriell kommunikationsteknik. Allt är skrivet på ett lättillgängligt sätt och utan några krav på speciella förkunskaper.

Meta Dator- och kommunikationsteknik Instuderingsuppgifter i korthet:
• behandlar grunderna i dator- och kommunikationsteknik
• instuderingsuppgifter till faktaläromedlet Meta Dator- och kommunikationsteknik

  • Artikelnr: 40650986
  • Sidor: 56
  • Upplaga: 1.6
  • Utgivningsår: 2010