Meta Energiteknik 1, instuderingsuppgifter

Meta Energiteknik 1, instuderingsuppgifter

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Meta Energiteknik 1 är ett läromedel avsett för gymnasiekursen energiteknik 1. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel och lärarwebb.

Meta Energiteknik 1 Instuderingsuppgifter innehåller uppgifter kopplade till faktaboken. Användningen av energikällor, transport av energi samt användningen av energitekniska anläggningar blir allt viktigare i vårt samhälle. Meta Energiteknik 1 ger en bred introduktion i ämnet energiteknik med ett tydligt naturvetenskapligt perspektiv. Läromedlet ger eleverna möjlighet att utveckla en teoretisk grundförståelse för både konventionella och alternativa energisystem inom teknikområdet.

Meta Energiteknik 1 Instuderingsuppgifter i korthet:
• består av uppgifter kopplade till faktaboken
• ger en bred introduktion i ämnet energiteknik
• bidrar till teoretisk grundförståelse för både konventionella och alternativa energisystem

  • Artikelnr: 40674999
  • Sidor: 32
  • Upplaga: 1.10
  • Utgivningsår: 2011