Larmboken Faktabok

Larmboken Faktabok

Av Karl-Erik Nordgren
Bok
Privatkund? Läs mer här
Larmboken
Larmboken ger en god introduktion till ämnet Larm och säkerhetsteknik. Komponenter som ingår i larm beskrivs utförligt. Boken behandlar även installationsmateriel och hur installationer ska projekteras och utföras. Regelverket kring larminstallationer berörs översiktligt.
  • Artikelnr: 40631442
  • Sidor: 76
  • Upplaga: 1.8
  • Utgivningsår: 1998