Filosofi, elevbok, 2:a uppl
Prova

Filosofi, elevbok, 2:a uppl

Bok
Privatkund? Läs mer här

Filosofi är ett läromedel för gymnasiekurserna Filosofi 1 och 2 som riktar sig till elever som läser på något av de studieförberedande programmen.

I Filosofi, elevbok finns ett personligt och berättande språk. Eleverna får följa filosofins historia kronologiskt från antiken till idag, och förståelsen av klassiska begrepp och frågeställningar fördjupas steg för steg. 1900-talets filosofi presenteras med hjälp av teman som språk och tanke, argumentationsanalys, vetenskapsfilosofi och ekosofi. Med djupgående biografier och en humoristisk ton gör författaren, Lars Mouwitz, filosofin både levande och intressant.

Filosofi, elevbok i korthet:
• ger en kronologisk genomgång av filosofins historia från antiken till idag
• presenterar filosofin på intressant och levande vis
• fungerar för ett tematiskt arbetssätt

 • Artikelnr: 40676351
 • Sidor: 376
 • Upplaga: 2.4
 • Utgivningsår: 2012
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ

  Häfteops: 12124023

  Lektör: Therese Nordholm

   

   

  Lars Mouwitz är lärare och forskare i matematik och filosofi, nu verksam vid Linnéuniversitetet. Denna reviderade lärobok för gymnasieskolan innehåller dels nyskrivet material, bland annat beskrivningar av olika forskningsparadigm och dels vissa uppdateringar, som t.ex. annat inom den moderna filosofin. Kapitlen är uppbyggda kronologiskt med filosofins stora namn och epoker, från antiken fram till nutid. Dessutom finns en
  tematisk del som avhandlar ämnen som; moral, AI-forskning, medvetande och forskningsmetoder. Stödord för läsningen finns i marginalen, något som ytterligare underlättar för inlärning och navigerande. Varje kapitel avlutas med några utmanande frågeställningar från författaren till eleven att fundera eller samtala kring. En bra filosofisk ordlista avslutar boken tillsammans med innehållsregister. Boken är i det hela anpassad till kursplanen Gy 2011.