Prestanda Länken 2 Motor 2:a uppl.

Prestanda Länken 2 Motor 2:a uppl.

Bok
Privatkund? Läs mer här

Länken är en serie faktaböcker för fordon- och transportprogrammets ämne personbilsteknik men kan även användas för eftergymnasiala utbildningar. Serien är indelad enligt branschsystemets struktur för servicelitteratur.

Länken 2 Motor innehåller nio teman:
Konstruktion och tekniska begrepp
Motorkropp
Smörjsystem
Bränslesystem
Inlopps- och avgassystem
Kylsystem
Tändsystem
Turbo överladdning
Avgaser och avgasrening
                  
Läromedlet behandlar allt från förbränningsmotorns konstruktion till styrning av bränsle- och tändsystem. Lämplig som faktabok för kurserna Personbilsteknik introduktion och Reparation av personbilar och lätta transportfordon, samt fördjupningskursen Motor och kraftöverföring. Används med fördel tillsammans med övningsböckerna G-Block P och T.

Länken 2 Motor i korthet:
• serie indelad enligt branschsystemets struktur för servicelitteratur
• innehåller allt från förbränningsmotorns konstruktion till styrning av bränsle- och tändsystem
• för kurserna Personbilsteknik introduktion, Reparation av personbilar och lätta transportfordon samt Motor och kraftöverföring

  • Artikelnr: 40643605
  • Sidor: 120
  • Upplaga: 2.7
  • Utgivningsår: 2004