FT-Test Bromsar, kaross och chassi, webb, elevlicens 18 mån

FT-Test Bromsar, kaross och chassi, webb, elevlicens 18 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

FT-Test Bromsar, kaross och chassi är ett webbaserat test-diagnosverktyg för gymnasiekursen Bromsar, kaross och chassi. Beställs fler än 24 elevlicenser – kontakta kundservice för pris.

FT-Test Bromsar, kaross och chassi Elevwebb innehåller ett test per övning/uppdrag i övningsmaterialet Bromsar, kaross och chassi T och P. 15 frågor slumpas fram varje gång ur en frågebank på cirka 20 frågor när eleven öppnar en övning. Finns fler svarsalternativ i en fråga slumpas ordningen på svarsalternativen.

Efter att eleven besvarat en fråga rättas den och eleven får direkt en återkoppling på sitt svar. Eleven kan efter att ha gjort testet gå igenom sina svar och rättningen.

FT-Test kan användas i olika syften. Det kan användas som ett test-diagnosverktyg, men även som ett extra övningsmaterial där den feedback som eleven får gör det till ett effektivt lärverktyg.

FT-Test kan användas på skolan eller hemma. Eftersom FT-Test består av kunskapstester knutna till alla uppdrag i Bromsar, kaross och chassi T och P kan testerna användas som en självdiagnos för eleven efter varje avklarad övning.

I en rapportfunktion kan du se varje elevs resultat och tidpunkten då testet görs. I samma rapportfunktion hittar du data från alla andra produkter som genererar rapporter. Eleven har en egen rapportfunktion som hittas i innehållsförteckningen under "Mina resultat".

  • Artikelnr: 40688019