FT-Test G-block, webb, lärarlicens 18 mån

FT-Test G-block, webb, lärarlicens 18 mån

Av Gleerups
Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Prestanda G-block består av instuderingsuppgifter, praktiska övningar, kursprov och ett webbaserat uppföljningsverktyg för de två kurserna Personbilsteknik – introduktion och Reparation av personbilar och lätta transportfordon.

Materialet består av övningar i form av praktiska utbildningsmoment. Momenten är baserade på ämnes- och kursmål samt vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Övningarna kallas för uppdrag, moment. Varje moment har teoretiska instuderingsfrågor, praktiska instruktioner och en uppföljning. De teoretiska instuderingsfrågorna för momentet finns i Prestanda G-block T. De praktiska delarna av momentet finns i Prestanda G-block P. Uppföljningen, kunskapstestet för momentet finns i FT-test G-block. Faktaserien PbT kan med fördel användas som referensläromedel. 

FT-test G-block är ett webbaserat uppföljningsverktyg för kunskapstest, träning och repetition. Här finns frågor för varje moment, uppdrag, i Prestanda G-block. I varje övning slumpas ett antal frågor fram och likaså slumpas ordningen på svarsalternativen till varje fråga fram. Alla frågor rättas automatiskt och redovisas direkt. FT-test G-block ger eleverna en god möjlighet att testa sina kunskaper och följa sin kunskapsutveckling. Dessutom ger det dig som lärare möjlighet till uppföljning, utvärdering och dokumentation av varje elevs aktuella kunskapsnivå. FT-test G-block finns i form av elevwebb och lärarwebb. Till lärarwebben medföljer en modul för elevadministration. 

FT-test G-block i korthet:
• webbaserat uppföljningsverktyg
• frågor och svarsalternativ slumpas fram
• ger eleverna möjlighet att testa sina kunskaper och följa sin utveckling
• ger dig som lärare möjlighet till uppföljning, utvärdering och dokumentation

  • Artikelnr: 40679352
PbT för Fordons- och transportprogrammet

PbT för inriktning personbil

PbT är en faktaserie anpassad för Fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil. Serien har reviderats efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020.

Mer om serien