FT-Test Motor och kraftöverföring, webb, elevlicens 18 mån

FT-Test Motor och kraftöverföring, webb, elevlicens 18 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

FT-Test Motor och kraftöverföring är ett webbaserat test-diagnosverktyg för gymnasiekursen Motor och kraftöverföring. Beställs fler än 24 elevlicenser – kontakta kundservice för pris.

FT-Test Motor och kraftöverföring Elevwebb innehåller ett test per övning/uppdrag i övningsmaterialet Motor och kraftöverföring T och P. 15 frågor slumpas fram varje gång ur en frågebank på cirka 20 frågor när eleven öppnar en övning. Finns fler svarsalternativ i en fråga slumpas ordningen på svarsalternativen.

Efter att eleven besvarat en fråga rättas den och eleven får direkt en återkoppling på sitt svar. Eleven kan efter att ha gjort testet gå igenom sina svar och rättningen.

FT-Test kan användas i olika syften. Det kan användas som ett test-diagnosverktyg, men även som ett extra övningsmaterial där den feedback som eleven får gör det till ett effektivt lärverktyg.

FT-Test kan användas på skolan eller hemma. Eftersom FT-Test består av kunskapstester knutna till alla uppdrag  i Motor och kraftöverföring T och P kan testerna användas som en självdiagnos för eleven efter varje avklarad övning.

I en rapportfunktion kan du se varje elevs resultat och tidpunkten då testet görs. I samma rapportfunktion hittar du data från alla andra produkter som genererar rapporter. Eleven har en egen rapportfunktion som hittas i innehållsförteckningen under "Mina resultat".

  • Artikelnr: 40688101
PbT för Fordons- och transportprogrammet

PbT för inriktning personbil

PbT är en faktaserie anpassad för Fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil. Serien har reviderats efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020.

Mer om serien