New Levels 4, elevwebb, individlicens 6 mån

New Levels 4, elevwebb, individlicens 6 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

New Levels är en serie basläromedel i grundläggande engelska för vuxna och tonåringar – skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle. Läromedlet riktar sig till elever inom vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasiets introduktionsprogram, samt till alla elever som behöver repetera eller tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i engelska. Serien består av fyra böcker, en till varje delkurs. Till varje bok finns kompletterande elevwebb och lärarwebb.

New Levels 4, elevwebb är elevens komplement till New Levels 4, elevbok. Elevwebbens struktur bygger på elevbokens fem huvudteman. Elevwebben innehåller en stor mängd interaktiva övningar i bl.a. grammatik, vokabulär, hörförståelse och läsförståelse, för att träna färdigheterna samt befästa och bygga vidare på de grundläggande kunskaperna. Webben erbjuder även engelsk-engelska ordlistor som eleverna fyller i själv med översättning till valfritt språk, samt övriga resurser kopplade till elevboken såsom ljudfiler, facit och möjlighet att få höra rätt uttal av alla engelska ord i boken.

New Levels 4, elevwebb i korthet:

• självrättande interaktiva övningar som tränar färdigheterna och befäster kunskaperna
• engelsk-engelska ordlistor som eleverna fyller i själv med översättningar
• övriga resurser kopplade till elevboken såsom ljudfiler och facit

  • Artikelnr: 51100388
New Levels - grundläggande engelska för vuxna och ungdomar

New Levels

New Levels är en läromedelsserie i grundläggande engelska som riktar sig till elever på grundläggande vuxenutbildning och gymnasiets introduktionsprogram. För varje delkurs finns tryckt bok, elev- och lärarwebb samt digitalt läromedel.

Mer om serien