New Levels 4, lärarwebb, individlicens 12 mån

New Levels 4, lärarwebb, individlicens 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

New Levels är en serie basläromedel i grundläggande engelska för vuxna och tonåringar – skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle. Läromedlet riktar sig till elever inom vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasiets introduktionsprogram, samt till alla elever som behöver repetera eller tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i engelska. Serien består av fyra böcker, en till varje delkurs. Till varje bok finns kompletterande elevwebb och lärarwebb.

New Levels 4, lärarwebb är lärarens komplement till New Levels 4, elevbok. Lärarwebbens struktur bygger på elevbokens fem huvudteman och innehåller värdefulla resurser för läraren att använda i undervisningen. Här finns bland annat ett förberedelseprov för delkurs 4 i fyra delar (Reading, Writing, Listening, Speaking), fem kapitelprov med valfri svårighetsgrad samt hörförståelsemanus. Här hittar du även en steg för steg-handledning som stöttar dig genom hela läromedlet, i denna finns ytterligare aktiviteter och tips samt förslag på ”target language” som du kan plocka ut och använda direkt i klassrummet. Utöver detta innehåller lärarwebben även allt som finns i elevwebben, bland annat facit, ljud, ordlistor och övningar.

New Levels 4, lärarwebb i korthet:

• kapitel- och kursprov som kontrollerar elevernas framsteg och ger underlag för nivåplacering
• steg för steg-lärarhandledning
• innehåller även allt som finns i elevwebben

  • Artikelnr: 51100364
New Levels - grundläggande engelska för vuxna och ungdomar

New Levels

New Levels är en läromedelsserie i grundläggande engelska som riktar sig till elever på grundläggande vuxenutbildning och gymnasiets introduktionsprogram, samt till alla som behöver tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i engelska. Serien består av fyra böcker, en till varje delkurs, samt kompletterande elev- och lärarwebbar. För delkurs 3 och 4 finns dessutom heltäckande digitala läromedel.

Mer om serien