Corda 1 2:a uppl
Prova

Corda 1 2:a uppl

Av Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Corda är ett uppskattat läromedel i grundläggande matematik som bland annat används på introduktionsprogram, folkhögskolor samt inom den grundläggande vuxenutbildningen. Läromedlet finns i tre delar – Corda 1, 2 och 3 – som motsvarar det centrala innehållet för årskurs 4–6, 7–9 samt gymnasiekurserna Matematik 1b och 1c. Corda finns som tryckt elevbok samt elev- och lärarwebb.

Corda 1 innehåller åtta teman:
Vårt talsystem
Addera och subtrahera
Multiplicera
Dividera
Bråk och decimaltal
Geometri
Statistik och procent
Blandade textuppgifter

Corda 1 och 2 ger tillsammans underlag för minst betyget E i matematik enligt grundskolans kursplan och motsvarande kursplan för komvux. Corda 1 behandlar taluppfattning med naturliga tal och enkla tal i decimal och bråkform samt räkning med de fyra räknesätten, med och utan räknare. Läromedlet tar även upp enheter för sträcka, area, volym och tid samt grundläggande geometri med vinkelbegreppet, omkrets, area och volym. Här behandlas även procentbegreppet samt avläsning och tolkning av data i tabeller och diagram. Läromedlet är fyllt med tillämpningar från vardagen och samhället runt om kring oss. Den är skriven på ett språk som syftar till att utveckla elevernas förmåga till kommunikation och resonemang.

Corda 1 i korthet:
• ger tillsammans med Corda 2 underlag för minst betyget E i matematik enligt grundskolans kursplan och motsvarande kursplan för komvux
• med tillämpningar från vardagen och samhället runt eleverna
• med ett språk som syftar till att utveckla elevernas förmåga till kommunikation och resonemang

  • Artikelnr: 40683335
  • Sidor: 200
  • Upplaga: 2.4
  • Utgivningsår: 2013