Corda 2 2:a uppl
Prova

Corda 2 2:a uppl

Av Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand
Bok
Privatkund? Läs mer här

Corda är ett uppskattat läromedel i grundläggande matematik som bland annat används på introduktionsprogram, folkhögskolor samt inom den grundläggande vuxenutbildningen. Läromedlet finns i tre delar – Corda 1, 2 och 3 – som motsvarar det centrala innehållet för årskurs 4–6, 7–9 samt gymnasiekurserna Matematik 1b och 1c. Corda finns som tryckt elevbok samt elev- och lärarwebb.

Corda 2 innehåller sju teman:
Tal med decimaler
Att lösa problem
Geometri
Tal i olika former
Procent
Formler, ekvationer och grafer
Statistik och sannolikhetslära

Corda 1 och 2 ger tillsammans underlag för minst betyget E i matematik enligt grundskolans kursplan och motsvarande kursplan för komvux. Corda 2 behandlar fördjupad taluppfattning av hela tal, rationella tal, tal i potensform och tal i procentform samt problemlösning med och utan räknare. Läromedlet tar även upp procentberäkning med förändringsfaktor samt omkrets, area och volym för vanliga geometriska objekt och tillämpningar med skala. Här behandlas även variabelbegreppet, ekvationer, linjära samband och tillämpningar med formler i vardagslivet samt olika typer av diagram och lägesmått i statistiken. Utöver detta belyses även sannolikheter och enkla tillämpningar med kombinatorik. Läromedlet är fyllt med tillämpningar från vardagen och samhället runt om kring oss. Den är skriven på ett språk som syftar till att utveckla elevernas förmåga till kommunikation och resonemang.

Corda i korthet:
• ger tillsammans med Corda 1 underlag för minst betyget E i matematik enligt grundskolans kursplan och motsvarande kursplan för komvux
• med tillämpningar från vardagen och samhället runt eleverna
• med ett språk som syftar till att utveckla elevernas förmåga till kommunikation och resonemang

  • Artikelnr: 40683342
  • Sidor: 296
  • Upplaga: 2.4
  • Utgivningsår: 2013