CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok
Prova

CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok

Av Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand, Elisabet Bellander
Bok
Privatkund? Läs mer här

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik. Vi har tagit det bästa från den populära serien Corda och fyllt på med nytt material samt anpassat upplägget för att passa respektive delkurs. Serien består av tryckta elevböcker, övningshäften samt kompletterande elev- och lärarwebbar.

CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok  är uppdelad i två delar, en för varje delkurs. Varje avsnitt har förklarande text med exempel och övningar. Övningarna är indelade i tre nivåer. I slutet av varje avsnitt finns sammanfattning, blandade uppgifter, tester och facit. Läromedlet är anpassat för ungdomar och vuxna som behöver stärka sina grundkunskaper i matematik. Språket är utformat för att studerande med invandrarbakgrund ska få stöd i sin språkutveckling i svenska. Kontexten i uppgifterna är inriktad på att utveckla förståelsen av matematiken och dess roll i samhället. Flera uppgifter är inriktade på att utveckla förmågan till resonemang.  

CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok i korthet:
• anpassat för ungdomar och vuxna som behöver stärka sina grundkunskaper i matematik
• studerande med invandrarbakgrund får stöd i sin språkutveckling i svenska
• utvecklar förståelsen av matematiken och dess roll i samhället

 • Artikelnr: 40696175
 • Sidor: 240
 • Upplaga: 1.2
 • Utgivningsår: 2017
 • Recensioner

  Cordanova är ett matematikläromedel för den grundläggande kommunala vuxenutbildningen och anpassat till de skolverksföreskrifter som utfärdades 2016. […] Alla presentationer och förklaringar är instruktiva, noggranna och tydliga, och det finns många verklighetsnära, lättförståeliga, genomräknade typexempel – dessutom åtskilliga övningsuppgifter med svar och ett stödjande register. Layouten är genomgående mycket ändamålsenlig och illustrationerna åskådliga och lättillgängliga. Läromedlet är helt aktuellt, exempelvis illustreras pengar med de nyintroducerade svenska mynten och sedlarna. Inga fler förkunskaper krävs än en grundläggande skolbakgrund – framställningen är dessutom uttryckligt anpassad till läsare utan studievana och läsare med andra modersmål än svenska. […]

  BTJ-häftet nr 10, 2017, Lektör Ola Svärd 
   

CordaNova - Matematik för Grundläggande vuxenutbildning

CordaNova matematik

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar även för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik, till exempel inom folkhögskolan. CordaNova består av tryckta elevböcker och övningshäften.

Mer om serien