CordaNova delkurs 3, elevbok
Prova

CordaNova delkurs 3, elevbok

Av Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand
Bok
Privatkund? Läs mer här

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik. Vi har tagit det bästa från den populära serien Corda och fyllt på med nytt material samt anpassat upplägget för att passa respektive delkurs. Serien består av tryckta elevböcker, övningshäften samt kompletterande elev- och lärarwebbar.

I CordaNova delkurs 3, elevbok  finns förklarande text med exempel och övningar i varje avsnitt. Övningarna är indelade i tre nivåer. I slutet av varje avsnitt finns sammanfattning, blandade uppgifter, tester och facit. Läromedlet är anpassat för ungdomar och vuxna som behöver stärka sina grundkunskaper i matematik. Språket är utformat för att studerande med invandrarbakgrund ska få stöd i sin språkutveckling i svenska. Kontexten i uppgifterna är inriktad på att utveckla förståelsen av matematiken och dess roll i samhället. Flera uppgifter är inriktade på att utveckla förmågan till resonemang.  

CordaNova delkurs 3, elevbok  i korthet:
• anpassat för ungdomar och vuxna som behöver stärka sina grundkunskaper i matematik
• studerande med invandrarbakgrund får stöd i sin språkutveckling i svenska
• utvecklar förståelsen av matematiken och dess roll i samhället

  • Artikelnr: 40696892
  • Sidor: 288
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2017
  • Recensioner

    [...] Alla presentationer och förklaringar är instruktiva, noggranna och tydliga, och det finns många verklighetsnära, lättförståeliga, genomräknade typexempel – dessutom åtskilliga övningsuppgifter, alla med svar och vissa med lösningar, samt tester anpassade för räkning både med och utan räknedosa. Ett stödjande register underlättar användningen. Layouten är genomgående mycket ändamålsenlig och illustrationerna stora, åskådliga och lättillgängliga. Framställningen är dessutom uttryckligt anpassad till läsare utan studievana och läsare med andra modersmål än svenska. [...]

    BTJ-häfte nr 18, 2017, Ola Svärd

CordaNova - Matematik för Grundläggande vuxenutbildning

CordaNova matematik

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar även för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik, till exempel inom folkhögskolan. CordaNova består av tryckta elevböcker och övningshäften.

Mer om serien