CordaNova delkurs 4, elevbok
Prova

CordaNova delkurs 4, elevbok

Av Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik. Vi har tagit det bästa från den populära serien Corda och fyllt på med nytt material samt anpassat upplägget för att passa respektive delkurs. Serien består av tryckta elevböcker, övningshäften samt kompletterande elev- och lärarwebbar.

CordaNova delkurs 4, elevbok  är ett läromedel anpassat för ungdomar och vuxna som behöver stärka sina grundkunskaper i matematik. Varje avsnitt har förklarande text med exempel och övningar. Övningarna är indelade i tre nivåer. I slutet av varje avsnitt finns sammanfattning, blandade uppgifter, tester och facit. Språket är utformat för att studerande med invandrarbakgrund ska få stöd i sin språkutveckling i svenska. Kontexten i uppgifterna är inriktad på att utveckla förståelsen av matematiken och dess roll i samhället. Flera uppgifter är inriktade på att utveckla förmågan till resonemang.  

CordaNova delkurs 4, elevbok i korthet:
• anpassat för ungdomar och vuxna som behöver stärka sina grundkunskaper i matematik
• studerande med invandrarbakgrund får stöd i sin språkutveckling i svenska
• utvecklar förståelsen av matematiken och dess roll i samhället

 • Artikelnr: 40696908
 • Sidor: 340
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2017
 • Recensioner

  BTJ-häfte nr 9, 2018
  Lektör Ola Svärd

  [...] Framställningen liknar de övriga böckerna i serien, vilket betyder instruktiva, noggranna och tydliga presentationer och förklaringar samt många genomräknade typexempel och åtskilliga övningsuppgifter, samtliga med svar. Alla kapitel har översiktliga sammanfattningar, dessutom tester anpassade för räkning både med och utan räknedosa. Ett utförligt register underlättar användningen. Layouten i flerfärg är genomgående mycket ändamålsenlig och illustrationerna stora, åskådliga och lättillgängliga. Framställningen är dessutom uttryckligt anpassad till läsare utan studievana och läsare med andra modersmål än svenska. Läromedlet är mest lämpat för lärarledd undervisning, men fungerar även för självstudier. [...]

CordaNova - Matematik för Grundläggande vuxenutbildning

CordaNova matematik

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar även för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik, till exempel inom folkhögskolan. CordaNova består av tryckta elevböcker och övningshäften.

Mer om serien