Nå målen, svenska som andraspråk delkurs 3 och 4
Prova

Nå målen, svenska som andraspråk delkurs 3 och 4

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien följer ämnesplanen som innehåller fyra olika delkurser, där eleverna placeras in på den delkurs som passar med bakgrundskunskaperna. Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv. Den första boken täcker in ämnesplanen för delkurs 1 och 2 och andra boken täcker in delkurs 3 och 4.

Nå målen, svenska som andraspråk delkurs 3 och 4 har en tydlig struktur med följande indelning:
Läsa
Skriva
Sakprosa
Berättande text
Tala, lyssna och samtala
Språkbruk
Informationssökning och källkritik
Skrivmallar

Innehållet är uppdelat i behändiga avsnitt, där några uppslag är lagom att använda på ett lektionspass. Först kommer en genomgång på ett uppslag, och sedan grundövningar på ett eller flera uppslag. Tanken är att du som lärare enkelt ska kunna lyfta ett visst moment, ha genomgång och därefter låta eleverna jobba på egen hand. Grundövningarna är framför allt skrivuppgifter och diskussionsövningar. Sedan avslutas kapitlen med språk- och grammatikövningar.

Nå målen i korthet:
• en tydlig arbetsgång, som är lätt att följa
• många praktiska övningar
• nivåanpassning
• tydlig struktur

 • Artikelnr: 40692375
 • Sidor: 304
 • Upplaga: 1.5
 • Utgivningsår: 2019
 • Recensioner

  Del av recension publicerad i BTJ-häfte nr 22, 2019
  Lektör Catarina Economou

  [...] Boken är upplagd som en handbok och fokuserar på färdigheterna läsa, skriva, tala, lyssna och samtala i fokus. [...] Varje kapitel inleds med målbeskrivningar och en motiverande text. Därefter följer genomgångar och olika texter som är väl valda med tanke på att målgruppen är vuxna. Kapitlen avslutas med slutuppgifter där deltagaren kan använda sina nya kunskaper. Övningarna är relevanta, rikliga och varierande. Layouten är tilltalande och fotografier och bilder kompletterar texterna. I slutet av boken finns översiktliga och tydliga skrivmallar. [...]

Nå målen - svenska som andraspråk på Grundvux

Nå målen

Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien bygger på de fyra delkurserna. Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv.

Mer om serien