Stegen - Tala med texten 2
Prova

Stegen - Tala med texten 2

Bok
Privatkund? Läs mer här

Stegen vänder sig till unga vuxna som av olika anledningar behöver extra träning i svenska språket. Böckerna kan användas i svenska som andraspråk, specialundervisning eller som bredvidmaterial. Texter och uppgifter håller en enkel nivå, utan att vara barnsliga.

Tala med texten 2 är en kombinerad text- och arbetsbok för elever som läser svenska som andraspråk eller behöver extra träning. Den är en fortsättning på Tala med texten 1. Texterna, som är utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker samt några dikter, ska stimulera till intressanta diskussioner, skrivande och vidare läsning. Urvalet i Tala med texten 2 är i första hand gjort med tanke på elever i årskurs 8-9. Till texterna finns olika typer av uppgifter som till exempel läsförståelse, ordkunskap, grammatik och diskussion. Boken innehåller också skrivuppgifter samt gå vidare-uppgifter för de elever som arbetar snabbt och behöver extra material.

Till boken hör en cd-skiva med hela boken som DAISY text och ljud. Den ger eleverna möjlighet att lyssna på bokens text samtidigt som de följer texten på datorskärmen. Facit finns för utskrift på www.gleerups.se

Författare är Jenny Roos, lärare i svenska som andraspråk i Malmö.

  • Artikelnr: 40670281
  • Sidor: 96
  • Upplaga: 1.6
  • Utgivningsår: 2010