Hälsopedagogik, digital, elevlic, 12 mån
Prova

Hälsopedagogik, digital, elevlic, 12 mån

Av Tove Phillips
Digital produkt
Privatkund? Läs mer här

Hälsopedagogik är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Hälsopedagogik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys.

Interaktivt och multimodalt
Här finns länkar, talsyntes, bildspel och självrättande tester som tränar fakta och begrepp.

Tester och övningar
Läromedlet har uppdaterats med nytt material, aktuell forskning och nya övningsuppgifter. Dessutom ges möjlighet att använda ett unikt studiestöd på arabiska, framtaget av Inläsningstjänst.

Lärarstöd
Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt undervisningstips och utökad funktionalitet.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Hälsopedagogik täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Studiestöd på arabiska, somaliska och dari
I Hälsopedagogik finns ett integrerat studiestöd på arabiska, somaliska och dari som riktar sig till nyanlända elever. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet, och aktiveras via ILT Inläsningstjänst.

  • Artikelnr: 40680433
Hälsopedagogik - läromedelsserie för Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorg – nya möjligheter till flexibelt lärande

Tillgängliga och inkluderande läromedel som gör komplexa sammanhang och teorier begripliga och ger nya möjligheter till flexibelt lärande. För varje kurs finns elevbok, lärarhandledning, lärarwebb och ett komplett digitalt läromedel.