Kriminologi, fakta- och övningsbok
Prova

Kriminologi, fakta- och övningsbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Kriminologi är ett läromedel framtaget till elever som läser kriminologi på gymnasieskolan eller läser ämnet på annan grundläggande utbildning. Läromedlet består av tryckt elevbok och lärarwebb.

Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om brott av olika slag. Ämnet försöker förklara varför vissa människor begår brott och hur det påverkar såväl den enskilde individen som samhället i stort. Kriminologi utgår från olika teorier om varför brottslighet uppstår samt visar på omständigheter och samband. Vad räknar vi som brott och vem kan bli kriminell? Läromedlet diskuterar också följder i form av straff och vård. Vad säger lagarna och hur fungerar rättssystemet? Hur arbetar man inom polisen och kriminalvården, och hur kan vi förebygga brott? Med fallbeskrivningar och tankeväckande intervjuer med aktuella aktörer belyser också boken kriminologi i praktiken. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor.

Kriminologi i korthet:
• ger förståelse för vad ämnet innebär
• tar upp olika teorier om varför brott begås
• problematiserar kring vad samhället gör för att undvika att brott begå
• ger eleverna möjlighet att reflektera och diskutera kring förekomsten av brott och dess inverkan på individer

  • Artikelnr: 40694645
  • Sidor: 200
  • Upplaga: 1.6
  • Utgivningsår: 2017
  • Recensioner

    […] I denna bok har författarna använt sig av sina erfarenheter och skapat en lättillgänglig och samtidigt informativ bok i ämnet kriminologi. Ämnet belyses från ett flertal synvinklar: historiskt, utifrån ett antal kriminologiska teorier och begrepp, utifrån gärningsmanna- och brottsofferperspektiv, straffsystem och kriminalvård. Utifrån ett samhällsperspektiv uppmärksammas ungdomsbrottslighet, återfall och prevention samt konsekvenser av brott. Alla kapitel utom ett innehåller en intervju med en inom valda fokuset kunnig person (fiktiva intervjuer för historiska individer). Varje kapitel avslutas med underlag för diskussion. Boken är ambitiös och användarvänlig. Texten är lättfattlig och layouten klar, med omfattande rubriksättning och faktarutor. Ett stort antal bilder, huvudsakligen färgfotografier, följer texten. Boken har såväl innehållsförteckning som register.


    BTJ-häftet nr 13, 2017, Lektör Hanna Troëng