LEX Privatjuridik, fakta- och övningsbok, 3:e uppl
Prova

LEX Privatjuridik, fakta- och övningsbok, 3:e uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

LEX Privatjuridik, fakta- och övningsbok är utvecklat för gymnasiekursen Privatjuridik. Här förenas teori med praktik, denna faktabok innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Läromedlet behandlar rättsområden som är särskilt viktiga för privatpersoner. Elevernas förmåga att lösa problem av privatjuridisk karaktär utvecklas. De får insikt i rättsordningens roll i ett demokratiskt samhälle, samtidigt som de övar förmågan att diskutera rättspolitiska och etiska frågor.

Denna tredje upplaga behandlar bland annat även den utökade lagen om distansavtal och ändringar på hyreslagens område.

LEX Privatjuridik, fakta- och övningsbok  i korthet:
• utvecklad för gymnasiekursen Privatjuridik
• ger teoretisk kunskap och praktisk träning
• ger insikt i rättsordningens roll i ett demokratiskt samhälle
• tränar elevernas förmåga att diskutera rättspolitiska och etiska frågor

 • Artikelnr: 40690043
 • Sidor: 344
 • Upplaga: 3.5
 • Utgivningsår: 2015
 • Recensioner

  Del av BTJ-recension
  BTJ-häfte nr 18, 2015
  Lektör:Sven Martinger 

  Författarnas pedagogiska upplägg samt det klara och tydliga språket gör att läsaren på intet sätt förutsätts ha några förkunskaper inom det juridiska området. Trevligt är också att en bok om rättsregler likt denna innehåller en hel del bilder samt praktiska exempel. /.../ Boken /.../ kan fungera som en bra inkörsport för vidare juridikstudier.

Lex – juridik för gymnasieskolan

Lex – juridik

Lex är en läromedelsserie i juridik för gymnasiekurserna Privatjuridik, Affärsjuridik samt Rätten och samhället. Här förenas träning med praktik. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel.

Mer om serien