LEX Rätten och samhället, 2:a upplagan
Prova

LEX Rätten och samhället, 2:a upplagan

Bok
Ej i lager
Privatkund? Läs mer här
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. LEX finns både som tryckt och digitalt läromedel. 

LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok innehåller fyra teman:

• Konstitutionell rätt
• Internationell rätt med EU-rätt
• Straffrätt
• Processrätt

Läromedlet är utvecklat för gymnasiekursen Rätten och samhället. Här förenas teori med praktik, denna faktabok innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Läromedlet tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål. Vidare behandlar den straffrättens grundläggande frågor om bland annat vad som utgör ett brott och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli för den som begår ett brott. Läromedlet belyser också Europarätt och tar upp det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.

Denna andra upplaga har kompletterats och utökats med ett antal övningsuppgifter indelade i: Rätt eller fel, Faktafrågor, Lagtext-övningar och Fall.  Innehållet har omarbetats och aktualiserats. Dessutom finns många nya, relevanta faktarutor.

LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok i korthet:

• utvecklad för gymnasiekursen Rätten och samhället
• ger teoretisk kunskap och praktisk träning
• tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål
  • Artikelnr: 51103877
  • Sidor: 384
  • Upplaga: 2.1
  • Utkommer: 2020-08-17
  • Utgivningsår: 2020
Lex – juridik för gymnasieskolan

Lex – juridik

Lex är en läromedelsserie i juridik för gymnasiekurserna Privatjuridik, Affärsjuridik samt Rätten och samhället. Här förenas träning med praktik. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel.

Mer om serien