Exponent 1a, digital, lärarlic, 12 mån
Prova

Exponent 1a, digital, lärarlic, 12 mån

Av Lars-Göran Johansson, Tommy Olsson, Sören Hector, Bo Silborn, Ing-Mari Gustafsson, Susanne Gennow
Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Exponent är en läromedelsserie i matematik för gymnasiets yrkesförberedandeprogram anpassad efter ämnesplanen som gäller från 1 juli 2021.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Exponent 1a får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här behandlas många olika uppgiftstyper där alla de sex matematiska förmågorna som beskrivs i ämnesplanen tränas. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning och blandade övningar. Många uppgifter är kopplade till karaktärsämnena i samtliga tolv yrkesprogram. Återkommande kunskapskontroller ger eleverna repetition och bra träning inför nationella prov. 

Tester och övningar
Exponent 1a har mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad. Alla uppgifter är dessutom kategoriserade efter de sex matematiska förmågorna. 

Lärarstöd
Exponent 1a innehåller ett fylligt lärarmaterial med förslag till extrauppgifter, prov, laborationsförslag och annat kompletterande material.  

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en
personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar,
markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text
uppläst med talsyntes. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. De medryckande videogenomgångarna låter eleven följa med i materialet helt i sin egen takt.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Du som lärare kan enkelt anpassa innehållet. Välj de avsnitt du önskar använda, och
komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med dina elever, vilket ger
stora möjligheter till individualisering.


  • Artikelnr: 40679604
Exponent – matematik för gymnasieskolan 

Exponent – matematik för de yrkesförberedande programmen

Exponent är en läromedelsserie i matematik för de yrkesförberedande programmen. Här finns en tydlig koppling till ämnesplanerna när det gäller syfte och centralt innehåll och mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad. För varje kurs finns såväl tryckt som digitalt läromedel.

Mer om serien