Prefix matematik 1b, digital, elevlicens 6 mån

Prefix matematik 1b, digital, elevlicens 6 mån

Nyhet!
Av , , Ingela Nilsson
Digital produkt
Privatkund? Läs mer här
Prefix matematik 1b är ett heltäckande digitalt läromedel som både innehåller allt som finns i en traditionell tryckt lärobok och dessutom många funktioner som ett digitalt läromedel kan erbjuda. Kurs 1b är ett basläromedel i matematik för elever som går på SA, EK, HU och ES samt Komvux. Läromedlet lanseras under 2019 och därefter kommer serien att byggas ut med de följande kurserna på gymnasiets b-spår i matematik.

Prefix matematik 1b innehåller:

 • texter på olika nivåer med både grundtext, fördjupningar och sammanfattningar.
 • över 100 filmer som förklarar lösningar av olika matematiska problem. Andra filmer som förklarar hur man kan använda digitala verktyg i matematik.
 • många uppgifter på olika svårighetsnivåer. Samtliga uppgifter är interaktiva, självrättande och innehåller ibland tips och lösningsförslag.
 • enkla speluppgifter där grundläggande kunskaper inom olika ämnesområden testas.
 • en inbyggd räknare och grafritare (Desmos) vilket gör en extern miniräknare överflödig.
 • lärarmaterial med pedagogiska tips, prov, extra aktiviteter och laborationer som kan delas ut direkt till eleverna via det digitala läromedlet.

Prefix matematik 1b passar dig som vill:

 • använda ett digitalt läromedel i matematik där både lärare och elever får bättre kontroll över vad eleverna kan och behöver träna mer på.
 • kunna använda digitala verktyg och funktioner där eleverna får stöd i sin inlärning.
 • använda ett multimodalt läromedel där variationen av olika uppgifter och lärarledda aktiviteter kan öka elevernas intresse för matematik.

Författare till Prefix Matematik 1b är Maria Berg, Daniel Gottfridsson och Ingela Nilsson, alla tre med lång erfarenhet av matematikundervisning på gymnasienivå.

 • Artikelnr: 51102146
 • Utkommer: 2019-05-01