Naturligtvis Naturkunskap 1a1, elevbok
Prova

Naturligtvis Naturkunskap 1a1, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Naturligtvis är ett basläromedel i naturkunskap för gymnasieskolan som ger stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande i frågor med naturvetenskaplig anknytning. Med relevant fakta och stor variation av övningar får eleven goda förutsättningar till att utveckla sina kunskaper.

Naturligtvis Naturkunskap 1a1, elevbok är ett aktuellt läromedel utifrån ämnesplanens centrala innehåll för kursen Naturkunskap 1a1. Läromedlets tre kapitel är uppdelade i ett antal avsnitt och inför varje avsnitt finns diskussionsfrågor som inledande aktivitet. Avsnitten avlutas med kontrollfrågor så att dina elever kan stämma av vad de kan. Sist i ett område finns dessutom frågor där eleven får utveckla sina kunskaper och ta ställning till aktuella samhällsfrågor med naturvetenskaplig anknytning.

Läromedlet har rikligt bildmaterial som väcker intresse och tydliggör för eleven. Innehållet är framtaget med fokus på aktuell och relevant fakta gällande naturkunskap. Med flertalet “Tillämpningar” får du möjlighet till att anpassa och utveckla innehållet i undervisningen.

Naturligtvis Naturkunskap i korthet:
•    ett aktuellt läromedel som ger stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande till frågor med naturvetenskaplig anknytning
•    utvecklande innehåll för eleven med rikligt antal uppgifter i stor variation som stöd för inlärningen
•    innehåller tillämpningar för möjlighet till att anpassa och utveckla innehållet i undervisningen
 

  • Artikelnr: 51108407
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2022
Naturligtvis – naturkunskap för gymnasieskolan

Naturligtvis

Naturligtvis är ett basläromedel i naturkunskap för gymnasieskolan som ger stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande i frågor med naturvetenskaplig anknytning.

Mer om serien