Reflex 123, digital, elevlic, 12 mån
Prova

Reflex 123, digital, elevlic, 12 mån

Digital produkt
Privatkund? Läs mer här

Reflex 123 är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap som täcker kurs 1-3 på de studieförberedande programmen.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Reflex 123 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns ett enkelt, lättsamt språk och många verklighetsnära exempel som fångar elevernas. Här hittar du även en rad case som knyter an till texten och uppmuntrar till diskussion i klassrummet.

Interaktivt och multimodalt
Här finns interaktiva, självrättande övningar efter varje kapitel, aktuella övningar, nyhetskryss och filmer. En del filmer bjuder på korta teorigenomgångar av svårare avsnitt, andra filmer leder med ett klick ut i verkligheten.

Tester och övningar
Självrättande tester ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre. Varje vecka läggs nyhetskryss ut där eleverna själva kan kolla av om de har följt med i nyhetsflödet den gångna veckan

Lärarstöd
Reflex 123 innehåller lärarmaterial i form av facit, ytterligare instuderingsuppgifter och arbetsuppgifter.
 
Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Reflex 123 har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr: 40684523
Reflex - samhällskunskap för gymnasieskolan

Reflex samhällskunskap

Läromedelsserie för gymnasieskolan som med ett enkelt och berättande språk och många vardagsnära exempel fångar elevernas intresse och ger ett bra verktyg för diskussion och debatt. Reflex består av tryckta böcker, lärarwebb och kompletta digitala läromedel. 

Mer om serien