Sätt full fart 2:a uppl
Prova

Sätt full fart 2:a uppl

Av Bok och webb
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Sätt full fart är ett allt-i-ett-material för Svenska 1-3 i svenska som andraspråk, anpassat efter Gy11.

Sätt full fart utgår ifrån färdigheterna i svenskämnet, och går utmärkt att använda som en handbok för att gå igenom enskilda moment. Du får också en utförlig genomgång av litteraturhistorien.

 • Artikelnr: 40683069
 • Sidor: 298
 • Upplaga: 2.4
 • Utgivningsår: 2013
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 14102060

  Lektör: Catarina Economou

   

  Läroboken Sätt full fart är avsedd för kurser i ämnet svenska som
  andraspråk på gymnasienivå. Hälften av bokens kapitel handlar om språk och språkinlärning, i enlighet med den nya ämnesplanens centrala innehåll. Här kan man bl.a. läsa om lässtrategier, skrivprocessen och språksociologi
  med diverse fördjupningsuppgifter. Den andra hälften av boken innehåller litteraturhistoria och har en sympatisk inledning som säkert kan göra att elever både förstår syftet med och blir lockade av litteraturhistoria och av att
  läsa. Inledningen följs av en tidslinje och därefter presenteras epokerna i kronologisk ordning. Läroboken har ett utmanande och intressant innehåll på en lämplig nivå som kan attrahera många elever. Dessutom är layouten
  fräsch och tilltalande.