Språket och berättelsen 1
Prova

Språket och berättelsen 1

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Språket och berättelsen är en läromedelsserie i svenska för gymnasiets högskoleförberedande program. Här kombineras det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen samt teoriavsnitt som behandlar de språkliga momenten. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

Språket och berättelsen 1 innehåller 9 avsnitt:
Möten och avsked
Mod och styrka
Lek och allvar
Verklighet och fiktion
Tala och förmedla
Skriva och förmedla
Förstå och tolka
Variation och stil
Grammatik och struktur

Ett läromedel för gymnasiekursen Svenska 1 som består av två tydliga delar. Den första delen utgår från klassiska teman med skönlitterära texter och varierande uppgifter som tränar läsförståelse, ordkunskap och språkriktighet samt bjuder in till vidare diskussioner kring temat. Temadelen är en utmärkt ingång till svenskkursens innehåll, och till elevernas läslust. Den andra delen går igenom kursens språkliga innehåll. Här finns till exempel skrivträning, muntlig framställning, grammatik och språksociologi. Läromedlet fungerar både för dig som vill välja och vraka ur läromedlet, och för dig som vill följa ett genomtänkt upplägg från start till mål.   

Språket och berättelsen 1 i korthet:
• för gymnasiekursen Svenska 1
• kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen samt teoriavsnitt som behandlar de språkliga momenten
• fungerar både för dig som vill välja och vraka ur läromedlet, och för dig som vill följa ett genomtänkt upplägg från start till mål

 • Artikelnr: 40686138
 • Sidor: 320
 • Upplaga: 1.2
 • Utgivningsår: 2015

Så utvecklas elevernas formella skrivande och analysförmåga

Författarna till Språket och berättelsen delar med sig av sina tankar och idéer
 • Extramaterial

  Inför det nationella provet i Svenska 1
  Här hittar du gratismaterial som du kan använda i förberedelserna inför det nationella provet. Det är bildspel kring "att läsa och förstå", "att skriva för att påverka" och "att hålla informerande tal". 

  Här finns också två övningar i läsförståelse och en genomgång av debattartiklar och inlägg med tillhörande uppgifter.

  Lycka till!

  Presentation - Att hålla informerande tal Presentation - Att läsa och förstå Presentation - Att skriva för att påverka Läsförståelse 1 Läsförståelse 2 Facit - Läsförståelse 1 Facit - Läsförståelse 2 Att skriva för att påverka Facit - Att skriva för att påverka

 • Recensioner

  Del av recension från BTJ

  Publiceras i BTJ-häftet nr 14, 2015
  Lektör: Catarina Economou

   

  Språket och berättelsen 1 har två delar. Den första är indelad efter klassiska teman i litteraturen och till varje tema finns utdrag från skönlitterära texter. Efter varje text finns diskussionsuppgifter och övningar som tränar läsförståelse, språkriktighet och ordförståelse. Den andra delen handlar om kursens språkliga delar. Retorik, texttyper, analysmodeller, språksociologi och grammatik ingår här. Flera modelltexter ger tydliga exempel på det som presenteras.

   

  Boken har ett innehåll som täcker ämnesplanens mål. Texterna och uppgifterna är väl valda och kan engagera och stimulera elever till lärande om språk och litteratur. Till exempel är litteraturen intressant eftersom de efterföljande uppgifterna ger eleverna möjlighet att diskutera äldre och yngre texter utifrån deras egen samtid och egna värderingar. Layouten är fräsch med fina illustrationer och fotografier och boken har en tydlig struktur.

Språket och berättelsen - Svenska för gymnasieskolan

Språket och berättelsen 

Läromedel i svenska för de högskoleförberedande programmen som kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen, samt teoriavsnitt som går igenom de språkliga momenten. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3.

Mer om serien