Miljö- och energikunskap

Miljö- och energikunskap

Bok
Privatkund? Läs mer här

Miljö- och energikunskap är ett basläromedel för gymnasiekursen med samma namn inom ämnet Hållbart samhälle (Gy 2011). Kursen är obligatorisk för Teknikprogrammets inriktning mot Hållbart samhällsbyggande, men kan läsas av alla program. Boken ger inblick i de utmaningar vi står inför när det gäller såväl miljö-, energi-, som resurhot och kopplar dessa mot ett brett spektrum av konstruktiva lösningar.
I boken presenteras detta i tre huvuddelar:
Kapitel 1-5 belyser bakgrunden/naturen/miljön med begreppet hållbar utveckling, hur naturen fungerar samt olika resurs- och miljöproblem.
Kapitel 6-9 analyserar energifrågan med olika sätt att producera energi för samhället och vad vi använder den till.
Kapitel 10-12 visar på åtgärder som kan vidtas för att nå ett hållbart samhälle.

Miljö- och energikunskap passar dig som:
söker ett ämnesanpassat läromedel till kursen Miljö- och energikunskap
vill att eleverna ska få djupare förståelse för begreppet Hållbar utveckling

Författare är Karin Pleijel och Håkan Pleijel. Karin Pleijel är gymnasielärare vid Göteborgsregionens Tekniska gymnasium (GTG). Karin är från början civilingenjör inom teknisk fysik och har under 13 år arbetat som miljöforskare Sedan år 2000 undervisar Karin i naturvetenskapliga ämnen inklusive miljö- och energirelaterade kurser både på gymnasiet och yrkeshögskola. Hon har på uppdrag av Skolverket, tillsammans med andra lärare, tagit fram innehållet i kursen Miljö- och energikunskap och ämnet Hållbart samhälle.

 • Artikelnr: 40676733
 • Sidor: 240
 • Upplaga: 1.5
 • Utgivningsår: 2012
 • Recensioner (1)

   

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 12118189

  Lektör: Bengt Magnusson Björksten

   

   

  Kursboken Miljö- och energikunskap är avsedd som lärobok i gymnasiekursen med samma namn, vilken ingår i ämnet "Hållbart samhälle". Boken som innehåller tolv kapitel behandlar exempelvis behovet av hållbar utveckling, tillståndet i miljön, förnybara och lagrade energikällor samt verktyg för hållbar utveckling. Texten, som rikligt kompletteras med pedagogiskt välvalda bilder och diagram, är intresseväckande och språkligt väl anpassad till dagens gymnasieelever. Den ger läsaren en grundlig förståelse för miljö-, energi- och resursfrågor och presenterar även konstruktiva lösningar på problem och hotbilder som kan uppstå. Varje kapitel inleds med en reflekterande fråga och avslutas med sammanfattning, faktakontroll och förslag på övningar som kan lösas både i grupp och individuellt. Förutom som kursbok i gymnasieskolan är den av intresse för alla som vill fördjupa sig i energi-,
  resurs- och miljöfrågor.