Komplementärmedicin, elevbok
Prova

Komplementärmedicin, elevbok

Bok
Privatkund? Läs mer här

Komplementärmedicin är skriven för kursen med samma namn och ger inblick i flera komplementärmedicinska metoder och teorier och hur de används. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Komplementärmedicin innehåller nio teman
Komplementärmedicin, skolmedicin och hälsa
Vem gör vad?
Lagar och bestämmelser
Historik och kultur
Komplementärmedicinska helhetsterapier
Sinnesterapier
Vattenterapier
Massage och manuella kroppsterapier
Planering, genomförande och utvärdering

Läromedlet beskriver väl kopplingen mellan skolmedicin och komplementärmedicin och när de används tillsammans. Komplementärmedicin är ett omdiskuterat fält och kopplingen till forskning syns tydligt i boken.
Komplementärmedicin diskuterar frågor som:
• Hur kan man förbättra en persons hälsa?
• Vilken roll har komplementärmedicin haft genom historien?
• Hur förhåller sig komplementärmedicin till skolmedicin?
• Hur kan man tillämpa kritiskt tänkande vid komplementärmedicin?
• Vilka lagar och regler reglerar komplementärmedicin?

Komplementärmedicin i korthet:
• ger inblick i flera komplementärmedicinska metoder och teorier och hur de används
• består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb

  • Artikelnr: 40694102
  • Sidor: 176
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2016
  • Recensioner

    "Boken är skriven på ett mycket pedagogiskt sätt med förklaringar av begrepp, diskussionsfrågor, sammanfattningar och instuderingsfrågor. Layouten är trevlig med ett flertal färgillustrationer. Ett läromedel som uppmanar till kritiskt tänkande och nya kunskaper."

    BTJ-häfte nr 19, 2016, Margareta Fridstjerna