Psykologi 1, elevbok
Prova

Psykologi 1, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn på både Vård-och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Psykologi 1 innehåller sex teman:
Psykologins historiska framväxt
Kognitionspsykologi
Biologisk psykologi
Socialpsykologi
Verklighetsuppfattning och självbild
Psykisk hälsa och ohälsa

För att främja elevaktivitet finns många ”diskutera och fundera-frågor” löpande i kapitlet som både får eleven att kritiskt granska texten och sätta in sin nya kunskap i ett sammanhang. Med ett lättillgängligt språk och kursnära upplägg underlättar Psykologi 1 för både lärare och elever.

Psykologi 1 tar upp varierande teman: Teorier kring psykologi och förklarar de på ett lättillgängligt sätt. Redogör för självbilder och verklighetsuppfattning och hur de skapas och påverkas. Psykologi 1 visar även hur psykologin har vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar.

Psykologi 1 i korthet:
• lättillgängligt språk och kursnära upplägg
• visar hur psykologin har vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar

 • Artikelnr: 40682116
 • Sidor: 232
 • Upplaga: 1.7
 • Utgivningsår: 2014
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 14108013

  Lektör: Alan Pejkovic

   

  Tove Phillips Psykologi 1 är ett högkvalitativt basläromedel för kursen Psykologi 1, strukturerad utifrån punkter i kursens centrala innehåll. Därför motsvarar varje kapitel en särskild punkt i det centrala innehållet. Det börjar med psykologins fascinerande historiska framväxt och avslutas med en intressant presentation av och resonemang kring psykisk hälsa och ohälsa. Dessutom behandlar författaren på ett intressant sätt särskilda psykologigrenar som socialpsykologi, kognitionspsykologi och biologisk psykologi. Boken är även försedd med en ordlista, diskussionsfrågor som bör aktivera elevernas eget tänkande, instuderingsfrågor och fallbeskrivningar som underlättar förståelsen. Boken är även fint utarbetad, med många vackra och funktionella bilder, och pedagogiskt uppbyggd med väl valda sätt att betona det viktigaste. Den kan betraktas som ett mycket bra läromedel för att stifta bekantskap med psykologi.