Möt historien 1b, elevbok
Prova

Möt historien 1b, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Möt historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. 

Möt historien 1b, elevbok är en lärobok med rikt bildmaterial avsedd för kursen Historia 1b. Den riktar sig främst till de elever som läser historia på gymnasieskolans studieförberedande program.Läromboken är framtagen med avsikta att på ett begränsat omfång visa på de stora utvecklingslinjerna i historien ur, inte bara ett politiskt, utan även ekonomiskt och socialt perspektiv. Genusfrågor lyfts fram och boken strävar också efter att ge en historisk belysning till viktiga konfliktytor i dagens värld.

Det första avsnittet behandlar översiktligt alternativa epokindelningar, källkritikens grunder och hur historia använts både förr och nu. Sedan följer en kronologisk översikt av historien fram till upplysningstiden. Huvuddelen består av sex fristående kronologiska teman. Varje tema avslutas med instuderingsfrågor, diskussionsuppgifter samt övningar i källanvändning och historiebruk.

Möt historien 1b, elevbok  i korthet:
• riktar sig främst till de elever som läser historia på gymnasieskolans studieförberedande program
• på ett begränsat omfång behandla de stora utvecklingslinjerna i historien ur ett politiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv
• ge en historisk belysning till viktiga konfliktytor i dagens värld
• avsnitten avslutas med instuderingsfrågor, diskussionsuppgifter samt övningar i källanvändning och historiebruk

  • Artikelnr: 40693235
  • Sidor: 316
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2016
Möt historien – för gymnasieskolan

Möt historien

Möt historien är en läromedelsserie i historia för gymnasiekurserna 1a1 och 1b. Fokus ligger på att genom historien försöka förklara dagens värld. Genusperspektivet har en mycket framträdande roll i läromedlet. Serien består av tryckta böcker och kompletta digitala läromedel.

Mer om serien