Möt historien 50p, digital, elevlic, 12 mån
Prova

Möt historien 50p, digital, elevlic, 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Möt historien 50p är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen Historia 1a1.


Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Möt historien 50p får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Inledningsvis behandlas översiktligt alternativa epokindelningar, källkritikens grunder och hur historia använts både förr och nu. Sedan följer en kronologisk översikt av den tidiga historien fram till början av 1800-talet.

Interaktivt och multimodalt 
Här finns interaktiva tidslinjer, interaktiva kartor och film- och ljudklipp från olika arkiv. Här finns dessutom korta filmer där författaren berättar om spännande händelser om äkta människor – allt för att öka engagemanget och levandegöra det förflutna.

Tester och övningar 
Texter varvas med interaktiva tester och sammanfattningsfilmer efter varje avsnitt som hjälper eleverna att tillgodogöra sig innehållet.

Lärarstöd 
Lärarversionen innehåller dessutom lärarmaterial i form av facit och ytterligare arbetsuppgifter. Som lärare kan du enkelt bygga ut läromedlet med egna övningar, artiklar och länkar där du tycker de passar.

Personlig lärupplevelse 
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
I Möt historien 50p har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.  

Studiestöd på arabiska, somaliska och dari
I Möt historien 50p finns ett integrerat studiestöd på arabiska, somaliska och dari som riktar sig till nyanlända elever. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet, och aktiveras via ILT Inläsningstjänst.

  • Artikelnr: 40687067
Möt historien – för gymnasieskolan

Möt historien

Möt historien är en läromedelsserie i historia för gymnasiekurserna 1a1 och 1b. Fokus ligger på att genom historien försöka förklara dagens värld. Genusperspektivet har en mycket framträdande roll i läromedlet. Serien består av tryckta böcker och kompletta digitala läromedel.

Mer om serien