Perspektiv på historien 1b, elevbok, 2:a uppl
Prova

Perspektiv på historien 1b, elevbok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel.  

Perspektiv på historien 1b, elevbok  har en kronologisk struktur, från de första människorna fram till idag. I denna andra upplaga har det globala perspektivet blivit tydligare och den genushistoriska tråden har stärkts. Likt tidigare varvas texten med dokumentövningar av skiftande karaktär och svårighetsgrad och med faktarutor som ger fördjupning och konkretion. Denna upplaga har även stärkts med en serie analyserande uppslag där grundläggande problemställningar i historien diskuteras utifrån skilda tolkningar. Även dessa texter har tillhörande frågor där eleverna exempelvis får jobba med orsak – verkan, historiebruk eller olika perspektiv. Liksom tidigare avslutas varje kapitel med en sammanfattning.

Perspektiv på historien 1b, elevbok i korthet:
• kronologisk struktur som börjar med de första människorna fram till idag
• tydligt globalt perspektiv och stark genushistorisk tråd
• intresseväckande rutor som ger konkretion och fördjupning
• frågor av olika typ efter varje avsnitt  samt dokument- och analysövningar

 

  • Artikelnr: 40691118
  • Sidor: 468
  • Upplaga: 2.6
  • Utgivningsår: 2016
  • Recensioner

    […] Här har författarna vinnlagt sig om att skriva texter som ska vara lätta att ta till sig, utan att vara förenklade eller utarmade. Det är tydligt att författarna i denna nya upplaga medvetet inriktat sig på att lyfta fram jämställdhets- och genusperspektivet så som kursplanen förespråkar. Kronologin sträcker sig fram till 2016 och blickar även mot framtiden. Flera angelägna och analyserande uppslag där grundläggande problemställningar diskuteras med utgångspunkt från skilda perspektiv som exempelvis "Folkhemmet tur och retur" och "Varför är det så oroligt i Mellanöstern" har tillkommit i denna upplaga och utgör en välkommen fördjupning. Bildmaterialet är valt med omsorg och ger många spännande infallsvinklar och tillfällen till ytterligare analyser av skeenden och ideologier. […] 

    Lektör Katrine Hamori, BTJ-häftet nr 5, 2017

Perspektiv på historien - Historia för Gymnasieskolan

Perspektiv på historien

Perspektiv på historien är en klassiker bland läromedel i historia för gymnasiet. Serien består av tryckta basböcker, temaböcker, kommentarshäften till övningarna i de tryckta böckerna och digitala läromedel.

Mer om serien