Perspektiv på historien 2-3, elevbok
Prova

Perspektiv på historien 2-3, elevbok

Av Lars Nyström, Hans Nyström, , Kerstin Martinsdotter, Karin Sjöberg
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel. 

Perspektiv på historien 2-3, elevbok vänder sig i första hand till elever som går på studieförberedande program och läser kurserna Historia 2 och 3. Här behandlas, förutom moderna sätt att använda historia, även en rad historievetenskapliga aspekter på ämnet, samt historieskrivningens rötter och dess utveckling som skolämne. I läromedlet finns rikligt med övningar och uppgifter som tränar eleverna i att värdera, analysera och bedöma historiska texter. Läromedlet kan med fördel kombineras med seriens temaböcker: Socialhistoria och Kulturhistoria eller med andra tematiska texter och ger en utomordentlig grund för egna historiska arbeten. Sista kapitlet handlar om just hur man genomför ett eget arbete i historia.

Perspektiv på historien 2-3, elevbok i korthet:
• för gymnasiekurserna Historia 2 och 3 
• rikligt med övningar som tränar eleverna i att värdera, analysera och bedöma historiska texter
• kan med fördel kombineras med seriens temaböcker eller andra tematiska texter

 • Artikelnr: 40665980
 • Sidor: 248
 • Upplaga: 1.7
 • Utgivningsår: 2012
 • Recensioner

   

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 12119097

  Lektör: Katrine Hamori

   

   

  Perspektiv på historien. 2/3 är en lärobok för kurs 2 och 3 som kan kombineras med olika texter och material med anknytning till historieämnet. Författarna har här lagt stor vikt vid de historievetenskapliga aspekterna och belyser även hur ämnet historia har behandlats i skolan genom tiderna. Här finns många vettiga frågeställningar som ger eleven tillfälle att träna sig i hur olika historiska material kan bedömas. Stor vikt har även lagts vid att låta eleven se hur ett kritiskt synsätt på historiskt källmaterial kan visa på hur man tidigare tolkat vissa händelser. Till varje kapitel finns övningsuppgifter som ger underlag för reflektion och kritiskt tänkande. I historieämnet har den nya kursplanen låtit historiebruk, källkritik och förklaringsmodeller få mer utrymme och därför är denna lärobok en viktig uppdatering. Här finns ett nytt intressant kapitel om populärkultur och historiebruk. Fler och matigare övningar har tillkommit.
Perspektiv på historien - Historia för Gymnasieskolan

Perspektiv på historien

Perspektiv på historien är en klassiker bland läromedel i historia för gymnasiet. Serien består av tryckta basböcker, temaböcker, kommentarshäften till övningarna i de tryckta böckerna och digitala läromedel.

Mer om serien