Perspektiv på historien 50p, elevbok, uppl 2
Prova

Perspektiv på historien 50p, elevbok, uppl 2

Av , Hans Nyström,
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel. 
 
Perspektiv på historien 50p, elevbok är framtagen för kursen Historia 1a1 och har en kronologisk struktur med utgångspunkt i slutet av 1700-talet. Här finns övningar och rutor som ger fördjupning och konkretion. Läromedlet börjar med ett matnyttigt kapitel om ämnet historia, källkritik och historiebruk. Sedan följer en epoköversikt från de första människorna fram till upplysningen. De senaste 250 åren gås igenom mer i detalj.

I den nya upplagan från 2021 har kronologin dragits fram till idag. Det har också tillkommit gott om kortare arbetsuppgifter till alla texter vilket underlättar när man vill arbeta med boken i klassrummet. Liksom tidigare finns det dokumentövningar och sammanfattningar vilka avslutar varje kapitel. Frågor och begreppslistor finns löpande.

Perspektiv på historien 50p, elevbok i korthet
:
• för gymnasiekursen Historia 1a1
• kronologisk struktur med utgångspunkt i slutet av 1700-talet
• aktivitetsskapande korta övningar i alla kapitel
• dokumentövningar, sammanfattningar, frågor och begreppslistor

 • Artikelnr: 51101101
 • Sidor: 316
 • Upplaga: 2.3
 • Utgivningsår: 2021
 • Recensioner

  Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 20, 2021
  Lektör Katrine Hamori

  [...] I denna nya upplaga är språket något uppdaterat och innehållet har blivit överskådligare genom att varje delkapitel har fått en ruta där viktiga fakta och begrepp tas upp. Här är även korta övningar insprängda i texten. Tilläggen och ändringarna är så pass omfattande och adekvata ur undervisningssynpunkt att den äldre upplagan behöver bytas ut mot denna. Bildmaterialet är helt fantastiskt och en stor källa till vidare intresse för skeenden och tidsperspektiv. Läroboken är så välskriven och överskådlig att den mycket väl kan läsas även utanför klassrummet av en vuxen person med intresse och kunskapstörst för historia.

  Helhetsbetyg: 4/5

Perspektiv på historien - Historia för Gymnasieskolan

Perspektiv på historien

Perspektiv på historien är en klassiker bland läromedel i historia för gymnasiet. Serien består av tryckta basböcker, temaböcker, kommentarshäften till övningarna i de tryckta böckerna och digitala läromedel.

Mer om serien