Perspektiv på historien Kulturhistoria
Prova

Perspektiv på historien Kulturhistoria

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel.  

Perspektiv på historien Kulturhistoria är en temabok i historia som primärt är avsedd för kurserna Historia 2 och 3. Den passar särskilt bra i kombination med Perspektiv på historien 2-3 och vänder sig i första hand till elever som studerar på de studieförberedande programmen. Läromedlet består av artiklar av professionella historiker och tar upp en rad intressanta kulturhistoriska teman som bidrar till att bredda och fördjupa studierna i historia. Här finns ett antal artiklar som var och en behandlar ett särskilt område eller tema, tar upp historiska problem och frågeställningar och belyser dessa. Varje artikel följs av diskussionsuppgifter, litteraturtips, fördjupningsstudier, dokumentövningar och frågor på texten.

Perspektiv på historien Kulturhistoria i korthet:
• temabok för kurserna Historia 2 och 3
• innehåller artiklar av professionella historiker
• tar upp en rad intressanta kulturhistoriska teman
• diskussionsuppgifter efter varje artikel

 • Artikelnr: 40683427
 • Sidor: 296
 • Upplaga: 1.4
 • Utgivningsår: 2014
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ
  Häftepos: 15103049
  Lektör: Emma Frey-Skött


  Lars Nyström är historiker och Örjan Nyström är skribent och medförfattare i en rad historiska skrifter. I Perspektiv på historien. Kulturhistoria har de tagit hjälp av medförfattare till de tematiska avsnitt som ingår i läromedlet. Förutom den traditionella genomgången av konst, arkitektur och musik anlägger författarna även ett brett kulturhistoriskt perspektiv på ämnet. De tematiska avsnitten tar upp allt från klockans historia till retrovågens historiebruk. Detta ger ytterligare dimensioner till ämnet. Här finns även övningar och uppgifter för färdighetsträning. Layouten är tydlig. Bilder, fotografier samt textutdrag ur skriftliga källor fördjupar och förstärker innehållet. Språket är lättillgängligt och beskrivande. Läromedlet är främst tänkt för gymnasiekursen Historia 2 B och som komplement till Perspektiv-seriens andra delar. Det fungerar även väl tillsammans med andra läromedel i ämnet.

   

Perspektiv på historien - Historia för Gymnasieskolan

Perspektiv på historien

Perspektiv på historien är en klassiker bland läromedel i historia för gymnasiet. Serien består av tryckta basböcker, temaböcker, kommentarshäften till övningarna i de tryckta böckerna och digitala läromedel.

Mer om serien