Ingång sfi kurs C och D, lärarhandledning
Prova

Ingång sfi kurs C och D, lärarhandledning

Bok
Privatkund? Läs mer här
Ingång är en läromedelsserie för samtliga sfi-kurser. Alla sfi-nivåer har olika förutsättningar och utmaningar att brottas med. Serien är därför anpassad per kurs. Med hjälp av tre olika författarkonstellationer är varje del i serien utformad efter respektive målgrupp men hålls ändå samman av en övergripande och gemensam struktur. Du som lärare behöver inte anpassa materialet efter elevernas nivå, och samtidigt känner du och eleverna igen er i de olika delarna. Serien består av textböcker, övningsböcker, ljudfiler, lärarhandledningar och digitala läromedel.

Ingång sfi kurs C och D är ett läromedel som vänder sig till elever som studerar på studieväg 3, kurs C och D. Här är abstraktionsnivån ytterligare lite högre och läromedlet behandlar ämnen som mitt nya språk, fika, natur och miljö, böcker, symboler, minoriteter, kärlek, förebilder och livsfrågor. Variationen av texttyper är stor och det finns både specialskrivna texter och exempel på texter som eleverna kan stöta på i samhället och vardagslivet. Här finns också uppgifter kopplade till de olika texterna, som bidrar till ökad förståelse av texterna.

Ingång sfi kurs C och D, lärarhandledning i korthet:
• anpassad för både nybörjare och fortsättare på kurs C och D
• högre abstraktionsnivå, behandlar bland annat ämnen som fika, symboler och livsfrågor
• kapitelgenomgångar med tankar om materialet
• upplaga 2 innehåller ett startkapitel som heter Mitt nya språk
• kopieringsunderlag
• skrivmallar
  • Artikelnr: 51100753
  • Sidor: 104
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2018
Ingång - Sfi för gymnasieskola och vuxenutbildning

Ingång – läromedelsserie i sfi

Ingång är en läromedelsserie anpassad efter de olika kurserna och studievägarna inom sfi. Ingång ger precis som namnet signalerar eleverna en bra väg in i det svenska språket. För varje studieväg finns textbok med tillhörande övningsbok och lärarhandledning samt digitalt läromedel.

Mer om serien