Ingång Sfi studieväg 1, kurs A och B, övningsbok
Prova

Ingång Sfi studieväg 1, kurs A och B, övningsbok

Nyhet!
Av
Bok
Privatkund? Läs mer här

Ingång är en läromedelsserie för samtliga sfi-kurser. Alla sfi-nivåer har olika förutsättningar och utmaningar att brottas med. Serien är därför anpassad per kurs. Med hjälp av tre olika författarkonstellationer är varje del i serien utformad efter respektive målgrupp men hålls ändå samman av en övergripande och gemensam struktur. Du som lärare behöver inte anpassa materialet efter elevernas nivå, och samtidigt känner du och eleverna igen er i de olika delarna. Serien består av textböcker, övningsböcker, ljudfiler, lärarhandledningar och digitala läromedel. 

Ingång sfi studieväg 1 är ett läromedel som vänder sig till elever som studerar på studieväg 1, kurs A och B. Tanken är att utgå från bilder och det muntliga för att på så vis närma sig det skriftliga språket och läsinlärning. Här finns möjlighet att arbeta med elevernas förförståelse genom att prata kring bilderna och de tillhörande ordlistorna. Texterna finns i två svårighetsnivåer och kan anpassas individuellt till var eleven befinner sig i sin läsutveckling. Läromedlet är uppbyggt kring olika teman och vardagliga händelser. Bilderna och ordlistan kan med fördel även användas till olika typer av återberättande.

Ingång sfi studieväg 1, övningsbok innehåller fördjupningar av de språkmoment eleverna träffat på i textboken. Eleverna ges möjligheter att repetera och befästa sina kunskaper. Även här finns två svårighetsnivåer. Här finns bland annat bokstavs- och skrivträning.

Ingång sfi studieväg 1, övningsbok i korthet:
• för kurs A och B
• fördjupningar av de språkmoment som behandlats i textboken
• ger eleverna möjlighet att repetera och befästa sina kunskaper
• två svårighetsnivåer

  • Artikelnr: 40688569
  • Sidor: 120
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2015
Ingång - Sfi för gymnasieskola och vuxenutbildning

Ingång – läromedelsserie i sfi

Ingång är en läromedelsserie anpassad efter de olika kurserna och studievägarna inom sfi. Ingång ger precis som namnet signalerar eleverna en bra väg in i det svenska språket. För varje studieväg finns textbok med tillhörande övningsbok och lärarhandledning samt digitalt läromedel.

Mer om serien