Ingång Sfi studieväg 2 kurs B och C, övningsbok
Prova

Ingång Sfi studieväg 2 kurs B och C, övningsbok

Nyhet!
Av
Bok
Privatkund? Läs mer här

Ingång är en läromedelsserie för samtliga sfi-kurser. Alla sfi-nivåer har olika förutsättningar och utmaningar att brottas med. Serien är därför anpassad per kurs. Med hjälp av tre olika författarkonstellationer är varje del i serien utformad efter respektive målgrupp men hålls ändå samman av en övergripande och gemensam struktur. Du som lärare behöver inte anpassa materialet efter elevernas nivå, och samtidigt känner du och eleverna igen er i de olika delarna. Serien består av textböcker, övningsböcker, ljudfiler, lärarhandledningar och digitala läromedel. 

Ingång sfi studieväg 2 är ett läromedel som vänder sig till elever som studerar på studieväg 2, kurs B och C. Här är strukturen uppbyggd kring livets cykel. Varje kapitel tar upp en fas i livet, från födelsen eller ankomsten till Sverige fram till ålderdomen och döden. Här finns ordlistor och bilder som förklarar, och variationen av texttyper är stor. Många texter inleds med en ruta som heter ”Texten handlar om …”, där eleverna får en kort sammanfattning innan de ger sig i kast med texten. Här finns också uppgifter kopplade till de olika texterna, som bidrar till ökad förståelse av texterna.

Ingång sfi studieväg 2, övningsbok innehåller fördjupningar av de språkmoment eleverna träffat på i textboken. Eleverna ges möjligheter att repetera och befästa sina kunskaper.

Ingång sfi studieväg 2, övningsbok:
• för kurs B och C
• fördjupningar av de språkmoment som behandlats i textboken
• ger eleverna möjlighet att repetera och befästa sina kunskaper

  • Artikelnr: 40688576
  • Sidor: 168
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2016
Ingång - Sfi för gymnasieskola och vuxenutbildning

Ingång – läromedelsserie i sfi

Ingång är en läromedelsserie anpassad efter de olika kurserna och studievägarna inom sfi. Ingång ger precis som namnet signalerar eleverna en bra väg in i det svenska språket. För varje studieväg finns textbok med tillhörande övningsbok och lärarhandledning samt digitalt läromedel.

Mer om serien