Syntes Kemi 2, digital, elevlic, 12 mån
Prova

Syntes Kemi 2, digital, elevlic, 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Syntes är ett heltäckande digitalt läromedel i kemi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11.


Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Syntes Kemi 2 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här varvas lättillgängliga texter med självrättande frågor och introduktionsfilmer som ger en kortfattad översikt av innehållet.


Interaktivt och multimodalt 
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Här finns en rad filmer att använda vid inledande diskussion. Här finns även periodiska systemet i interaktiv form.


Tester och övningar 
Självrättande tester och övningar ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre. 


Lärarstöd 
Syntes Kemi 2 innehåller förslag på laborationer, lärarhandledning och ett rikt bildarkiv.
 
Personlig lärupplevelse 
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.


Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
I Syntes Kemi 2 har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr: 40684042
Syntes Kemi för gymnasieskolan

Syntes Kemi

Syntes Kemi är ett basläromedel för gymnasiekurserna Kemi 1 och 2. Här finns basen till din kemiundervisning – på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort. Serien består av såväl tryckta som digitala läromedel – så att du kan välj den form som passar dig och dina elever bäst.

Mer om serien