Prefix Matematik 2b, digital, elevlicens 12 mån
Prova

Prefix Matematik 2b, digital, elevlicens 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Prefix är heltäckande digitala läromedel i matematik för gymnasiet. Läromedlen är anpassade efter de ämnes- och kursplaner som gäller från den 1 juli 2021.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Prefix Matematik 2b får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet innehåller texter på olika nivåer med både grundtext, fördjupningar och sammanfattningar. Här finns drygt 60 filmer som förklarar lösningar av olika matematiska problem. Här hittar du även filmer som förklarar hur man kan använda digitala verktyg i matematik. Både lärare och elever får bättre kontroll över vad eleverna kan och behöver träna mer på.

Interaktivt och multimodalt
I läromedlet finns en inbyggd räknare och grafritare (Desmos) vilket gör en extern miniräknare överflödig. De många filmerna kan bland annat användas som förberedelse eller repetition. De multimodala inslagen som variationen av olika uppgifter och lärarledda aktiviteter fångar elevernas intresse för matematik.

Tester och övningar
I Prefix Matematik 2b finns självrättande tester och övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig innehållet på ett ypperligt vis. Här finns många uppgifter av olika svårighetsnivå. Samtliga uppgifter är interaktiva, självrättande och innehåller ibland tips och lösningsförslag. Här finns dessutom enkla speluppgifter där grundläggande kunskaper inom olika ämnesområden testas.

Lärarstöd
Prefix Matematik 2b innehåller ett fylligt lärarmaterial med pedagogiska tips, prov, extra aktiviteter och laborationer som kan delas ut direkt till eleverna i det digitala läromedlet. Via resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten för varje enskild elev.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. De medryckande videogenomgångarna låter eleven följa med i materialet helt i sin egen takt.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Du som lärare kan enkelt anpassa innehållet. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr: 51101675
Prefix - matematik för gymnasiet

Prefix

Prefix är en serie digitala läromedel i matematik för gymnasiet som ger unika möjligheter till individanpassning. Det flexibla och varierande materialet underlättar inlärningen för alla dina elever. Här finns dessutom en rad smarta funktioner som sparar dyrbar lärartid och ger stöd vid bedömning.

Mer om serien