Synpunkt Naturkunskap 2, elevbok, 2:a uppl
Prova

Synpunkt Naturkunskap 2, elevbok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Synpunkt är en serie basläromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap.

Synpunkt Naturkunskap 2, elevbok presenterar grundläggande naturvetenskap med koppling till samhällsfrågor om miljö, hållbar utveckling, hälsa och livsstil. Klassiska innehållsfrågor kompletteras med fördjupnings- och diskussionsuppgifter – allt för att ge eleverna redskap för att kunna diskutera och aktivt använda nyvunnen kunskap. Eleverna får arbeta med en tydlig koppling till ämnesplanen. Syfte, centralt innehåll och kunskapsmål presenteras i inledningen till varje kapitel så att eleverna kan se vilka förmågor de förväntas utveckla och vilka mål de bör uppnå.

Synpunkt Naturkunskap 2, elevbok i korthet:
• ger möjlighet att arbeta med ett pedagogiskt upplägg och ett tillgängligt språk
• ger eleverna redskap för att diskutera och aktivt använda nyvunnen kunskap
• har en tydlig koppling till ämnesplanen

 • Artikelnr: 40695864
 • Sidor: 264
 • Upplaga: 2.6
 • Utgivningsår: 2017
 • Recensioner

  Denna lärobok för gymnasiet spänner från cellen till universum, från artbildning till kemi, från vetenskapens utveckling till människokroppen ur alla aspekter. Bokens ambition är att följa ämnesplanens syften, centrala innehåll och kunskapsmål, vilket styr innehållets inbördes logik. […] Till bokens många förtjänster hör beskrivningen av människan ur alla naturvetenskapliga aspekter, t.o.m. psykisk ohälsa och stress, miljömål och läkemedelsutveckling. Att läsa om de olika organsystemen, arternas uppkomst eller teorierna om livets uppkomst känns både spännande och stimulerande, inte minst genom att boken är väl uppdaterad och redovisar de senaste forskningsrönen. […]

  BTJ-häftet nr 10, 2017, Lektör Uno Nilsson
   

Synpunkt - naturkunskap för gymnasieskolan

Synpunkt naturkunskap

I Synpunkt, som är ett basläromedel i naturkunskap för gymnasieskolan, presenteras grundläggande naturvetenskap med koppling till samhällsfrågor som miljö, hållbar utveckling, hälsa och livsstil. Serien består av tryckta böcker, elev- och lärarwebbar samt digitala läromedel.

Mer om serien