Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 1, elevbok
Prova

Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 1, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Tankar, känslor och beteenden är ett basläromedel för kurserna Psykologi 1, 2a och 2b på de teoretiska gymnasieprogrammen. Här finns ett brett underlag för din undervisning och mycket material att välja bland när eleverna ska få en första inblick eller en fördjupning i psykologiämnet.

Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 1 innehåller 4 delar:
Vad är psykologi?
Hur förklaras beteende?
Hur förklarar perspektiven olika tankar, känslor och beteenden?
Bedömning

Psykologins perspektiv psykoanalys, behaviorism och humanism, med tillämpningsområden, presenteras på ett överskådligt sätt och eleverna får lära sig hur man forskar och forskat inom psykologin både förr och nu. Utifrån olika teman, till exempel lycka, aggression, depression och kärlek får eleverna läsa om de för ämnet idag utmärkande perspektiven nämligen det biologiska, kognitiva och sociala.

Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 1 i korthet:
• tematiskt uppbyggd utifrån de psykologiska perspektiven
• förankrad i samtida vetenskap och ställer innehållet i relation till elevernas liv
• har en tydlig koppling till syftet, det centrala innehållet och kunskapskraven för ämnet
• psykologiska begrepp definieras i marginalen och bidrar till språkutveckling
• för effektiv inlärning finns det många övningar som levandegör det teoretiska.

 • Artikelnr: 40694935
 • Sidor: 336
 • Upplaga: 1.3
 • Utgivningsår: 2017
 • Recensioner


  [...] Författaren Iaa Hedin har lång erfarenhet av undervisning i psykologi. Utifrån ämnesplanens intentioner i psykologiämnet har hon utarbetat en lärobok med stor förankring inom det vetenskapliga studiet av människan. Psykologins framväxt beskrivs utifrån samhällsutvecklingen och de perspektiv som har störst aktualitet idag. [...] Det huvudsakliga innehållet beskriver olika beteenden, känslor och tankar med avsnitt som ligger i tiden för många elever: lycka, aggression, depression, kärlek, minne, stress och psykisk hälsa. På ett utmärkt sätt introduceras eleverna i psykologins forskningsmetoder och åtskilliga exempel på tidigare och aktuell forskning ges. Boken förmedlar genom ämnets tillämpningsområden förståelse för psykologins komplexitet, men också förmåga att kritiskt kunna granska teorier, studier och perspektivens förklaringsmodeller. Det är en utmärkt pedagogisk text och en layout som inspirerar till kunskaper, förståelse och kritiskt tänkande.

  Publicerat i BTJ-häftet nr 24, 2017
  Lektör Margareta Fridstjerna

Tankar, känslor och beteenden - psykologi för gymnasieskolan

Tankar, känslor och beteenden - läromedel i psykologi

Tankar, känslor och beteenden är ett basläromedel för kurserna Psykologi 1, 2a och 2b på de teoretiska gymnasieprogrammen. Här finns ett brett underlag för din undervisning och mycket material att välja bland när eleverna ska få en första inblick eller en fördjupning i psykologiämnet.

Mer om serien