Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 2a och 2b, elevbok
Prova

Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 2a och 2b, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Tankar, känslor och beteenden är ett basläromedel för kurserna Psykologi 1, 2a och 2b på de teoretiska gymnasieprogrammen. Här finns ett brett underlag för din undervisning och mycket material att välja bland när eleverna ska få en första inblick eller en fördjupning i psykologiämnet.

Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 2a och 2b innehåller sex kapitel för kurs 2a:
Vad är psykologi?
Psykologi och förändringar i samhället
Utvecklingspsykologi
Personlighetspsykologi
Klinisk psykologi
Bedömning

För kurs 2b finns fem fördjupningsområden: arbetspsykologi, ekonomisk psykologi, idrottspsykologi, miljöpsykologi och rättspsykologi. I lärarmaterialet finns ytterligare möjlighet till fördjupningar.

Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 2a och 2b i korthet:
• ger genomgående en bild av psykologisk forskning
• förankrad i såväl samtida som traditionell vetenskap och ställer innehållet i relation till elevernas liv
• har en tydlig koppling till syftet, det centrala innehållet och kunskapskraven för ämnet
• psykologiska begrepp definieras i marginalen och bidrar till språkutveckling
• för effektiv inlärning finns det övningar som levandegör det teoretiska.

 • Artikelnr: 51100593
 • Sidor: 256
 • Upplaga: 1.4
 • Utgivningsår: 2018
 • Recensioner

  [...] I linje med 2018 års läroplan och ämnesplanen i psykologi inleds boken med tre aktuella områden inom teknologi, digitalisering och globala förändringar. Sedan följer kapitel om utvecklings-, personlighets- och klinisk psykologi. De vetenskapliga perspektiv som präglar framställningen är det biologiska, det kognitiva och det sociala perspektivet. I den andra delen av boken, som tillhör kursen Psykologi 2b, finns ett antal tillämpningsområden, som valts för olika program på gymnasiet. Bedömningskriterier för kurserna 2a och 2b beskrivs efter respektive avsnitt. Bokens teman och pedagogiska upplägg berör aktuell forskning och nutida frågeställningar. Layouten är utomordentlig med bildmaterial, tabeller och rutor för reflektion och kritisk granskning. En utmärkt lärobok för målgruppen.

  Publicerat i BTJ-häftet nr 3, 2019
  Lektör Margareta Fridstjerna

Tankar, känslor och beteenden - psykologi för gymnasieskolan

Tankar, känslor och beteenden - läromedel i psykologi

Tankar, känslor och beteenden är ett basläromedel för kurserna Psykologi 1, 2a och 2b på de teoretiska gymnasieprogrammen. Här finns ett brett underlag för din undervisning och mycket material att välja bland när eleverna ska få en första inblick eller en fördjupning i psykologiämnet.

Mer om serien