Arena 123, elevbok, 3:e uppl
Prova

Arena 123, elevbok, 3:e uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Läromedlet uppdateras kraftigt varje år.

Arena 123, elevbok riktar sig till elever som läser gymnasiekurserna Samhällskunskap 1, 2 och 3 på något av de studieförberedande programmen. Här finns basen till din undervisning – texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor. Texterna bjuder ofta på historiska perspektiv och ger en stabil grund för vidare studier. Läromedlet förbereder eleverna väl för samhällsvetenskapliga studier på universitetsnivå. 

I den nya upplagan från 2021 har texterna om nationalekonomiska teorier utvecklats. Kapitlet om media har omarbetats, klimatfrågan och digitaliseringen av samhället har fått ta större plats. Begrepp, teorier och modeller har lyfts fram tydligare i text och illustrationer.

Arena 123, elevbok i korthet:
• anpassad efter gymnasiekurserna Samhällskunskap 1, 2 och 3 och riktar sig till elever som läser på något av de studieförberedande programmen
• texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor
• ger en stabil grund för vidare studier.

 • Artikelnr: 51105543
 • Sidor: 496
 • Upplaga: 3.3
 • Utgivningsår: 2021
 • Recensioner

  Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 20, 2021
  Lektör Anders Weidung

  [...] I denna tredje upplaga har innehållet förts fram till innevarande år beträffande bl.a. faktauppgifter och statistik, samt utökats med avsnitt kring hållbar utveckling m.m. Innehållet är omfattande och boken är mycket gedigen och välgjord, såväl kunskapsmässigt som pedagogiskt inom alla de 19 kapitlen. Ett stort antal välvalda tabeller och färgbilder, välgjorda diagram, faktarutor, kartor m.m. underlättar inlärningen. Lars-Olof Karlsson, själv gymnasielärare i ämnet, har inom alla kursdelar på ett mycket klart och överskådligt sätt tagit fram, betonat och föredömligt illustrerat huvudpunkter, huvudtankar och grundläggande principer, och varje kapitel avslutas med välformulerade frågor för instudering och diskussion. Framställningen har många intressanta faktarutor och varje kapitel har avslutningsvis en välvald aktuell samhällsdebattfråga. Ämnesplanens riktlinjer följs på ett tillförlitligt sätt. [...] 

  Helhetsbetyg: 4/5

Arena - Samhällskunskap för gymnasieskolan

Arena samhällskunskap

Arena är en heltäckande läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasiet. Serien har en tydlig struktur och ett klassiskt upplägg. Spännande fördjupningar och ett omsorgsfullt bildval väcker intresse och lust för samhällskunskapen. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel.

Mer om serien